Førdslia-utbygginga får endå ein sjanse

Artikkelen er over 1 år gammel

FØRDE: Ordførar Olve Grotle (H) let tvilen kome Førdslia til gode. Med knappast mogleg fleirtal vart også dette feltet teke med vidare blant bustadareala som no skal greiast ut vidare.