Førde-budsjettet: Gir barnevern og heimeteneste meir pengar

FØRDE: Inntektsauken som kom i statsbudsjettet gav Førde kommune litt handlingsrom.