Fersk plan for Indre Øyrane i ferd med å få sitt første unntak

Berre månadar etter at områdeplanen for Indre Øyrane vart vedteken, diskuterer formannskapet om dei skal fire på målsettinga i den, for å kome i møte Ida Berqvams planar på Coop-tomta.