Dreg opp deponidebatt i bystyret. Ønsker å stadfeste Førdes nei-haldning

Få dagar før deponimotstandarane dreg opp til kamp under Vestland Aps årsmøte, blir Førdefjord-saka på ny tema i Førde bystyre.