Kinn kommunestyre valde ordførar i strid med den nye kommunelova. Er Ola Teigen framleis ordførar?

Av

Skriftleg avstemming er ikkje lov ved val av ordførar og varaordførar. Det slår den nye kommunelova fast. No må politikarane vurdere om valet av Ola Teigen til ordførar var gyldig.