Vart utfordra: No vil Grotle (H) sikre at storkommunen får ta gruvestandpunkt

– Når Sunnfjord kommune legg vekt på å gi fråsegn om vindkraft, må den også sikre seg høve til å ha meiningar om driftsløyvet for Engebø-gruva.