To nye formannskap gjer som Førde – seier nei til fusjon

Fleirtalet i alle dei fire formannskapa i samanslåingskommunane i Sunnfjord vender tommelen ned for fusjonen mellom Sunnfjord Energi og BKK. Men Ap og SVs avventande haldning i Førde gjer at utfallet likevel står ope.