Sunnfjord Energi snur. No legg dei fram tala politikarane har spurt etter

Av

Utbyta til eigarkommunane frå eit sjølvstendig Sunnfjord Energi kan om ti år kome til å nå 70 millionar kroner – teoretisk sett. Men baksida av denne medaljen er at selskapet i så fall må slutte å satse og investere.