Fylket tilbyr BKK to kraftverk for å kjøpe dei ut av SFE. BKK seier nei

Fylkeskommunen prøver å kjøpe BKK ut av Sogn og Fjordane Energi (SFE) med å tilby dei kraftverka Mel og Østerbø. BKK takkar nei.