Førde Ap greier ikkje bestemme seg i fusjonssaka. Treng endå meir tid

Eit medlemsmøte i Arbeidarpartiet i Førde greidde ikkje å ta stilling til den føreslegne samanslåinga av Sunnfjord Energi og BKK. Partiet må ha nye rundar.