Nei til eigedomsskatt er inga vinnarsak i indre Sunnfjord

Eit klart fleirtal av innbyggarane i den nye Sunnfjord kommune er positive til eigedomsskatten.