Her sikrar Førde bystyre fleirtal for fusjonen

Med 22 mot fem røyster har bystyret i Førde vedteke at Førde skal seie ja til samanslåinga av Sunnfjord Energi og BKK.