Dei møtte opp og kravde hall. No vil bystyret bygge den

Skuleborna frå Halbrend inntok bystyresalen i Førde og kravde ny hall. No skal den byggast. Men fleirbrukshall blir det ikkje.