Bilist plukka opp haikar. Då han las om leiteaksjonen la han to og to saman

Hadde det ikkje vore for ein observant lesar, kunne leiteaksjonen halde på i lang tid, seier politisjefen i Sogn og Fjordane.