Sjekk korleis politiet skal følge med på nettet

No kan du sende melding til politiet. Den nye patruljen skal senke terskelen for å ta kontakt.