UP måtte avbryte fartskontroll. – Vi stod til vi heldt på å blåse vekk

Gav ut mange fartsbøter ved Egge i Gloppen, men så blei vinden for sterk.