Fem skadde, bil over i feil køyrefelt, ingen blir tiltalt. Politiet: – Kan ikkje bevise noko

Saka er lagt bort grunna manglande bevis etter at to bilar med totalt fem personar involvert kom front mot front på Jølster i august.