Køyretøy kan bli vist bort frå Festplassen på grunn av støy

Politiet har mottatt for mange klagar på støy russen på Festplassen i år. No har dei sett seg nøydde til å gje åtvaring til eitt av køyretøya.