Politiet har bestemt at hunden som beit fireåring skal avlivast

– Eigaren har sendt inn klage på vedtaket, seier lensmann Dag Fiske.