Mann hamna i slåstkamp i nattmatkø

Byturen i Førde enda valdeleg. No må mannen i 30-åra svare for seg.