Drapssikta 23-åring fengsla i åtte nye veker – retten meiner gjentakingsfaren er stor

Av

Saka er ferdig etterforska og oversendt Statsadvokaten. Tingretten meiner gjentakingsfaren er «sterk og vedvarande».