Åtvarer mot stadige biltjuveri

Fleire bilbrukstjuveri i Florø den siste tida gjer at politiet no går ut og åtvarer bileigarar