No kjem resten av millionane frå Havbruksfondet

Av

Hausten 2018 kom den første utbetalinga frå Havbruksfondet. No er det klart kor mykje som kjem kommunane til gode i andre utbetaling.