Teateret feirar løyvinga på éin million, men meiner vegen til Nynorskhuset framleis er lang

– Det er eit godt teikn at vi fekk pengar. Det viser at kulturdepartementet er positive til prosjektet. Men det er for tidleg å feire.