Desse kampane kan du sjå på søndag

58 lokale lag har reist til hovudstaden for å vere med i Norges største turnering.