Ein slovakisk arbeidar som nekta å bruke øyreklokker på jobb, blei oppsagt av Nordfjord Kjøtt i 2014.

Arbeidaren meinte han blei svimmel av å bruke øyreklokker, men grunna mykje støy på arbeidsplassen blei han nekta å gå utan.

Mannen meinte oppseiinga var usakleg  og tok saka med til tingretten. Der vant han fram og fekk totalt 220.000 kr i erstatning og oppreising.

Men bedrifta anka saka til Gulating lagmannsrett og der kom dei til motsett konklusjon. Dette melder Sunnmørsposten

Arbeidaren blir dømt til å betale 126.000 kr for arbeidsgjevarens sakkostnader til lagmannsretten.

Lagmannsretten konkluderer med at det dreier seg om eit alvorleg pliktbrot frå den tilsette.