Drakk så det svartna. Hugsar ikkje kva som skjedde før dei hamna i grøfta

Retten måtte finne ut kven som var sjåfør under ei fyllekøyring som enda i grøfta i Nordfjord.