Slik meiner NVE vi kan få likare nettleige

NVE vil ikkje ha lik nettleige for alle, men føreslår ei ordning som skal redusere nettleiga der ho er dyrast.