Flyttar fem millionar frå Vevring skule til asfalt og frivilligsentral

NAUSTDAL: Den planlagde investeringa ved Vevring skule blir lagt på is, og midlane blir i staden brukt til ulike investeringar andre stader i kommunen.