Bildekk gav førsteplassane på inntektslista i Naustdal

Sal av dekkselskap gav god utteljing for kameratane Solvik og Lending.