Røyseth: – Vi må høyre på eksperten og rive gamlebrua

Naustdal kommune har vedtatt å flikke på gamlebrua for 5,3 millionar kroner, men brua har svært usikker levetid, også med reparasjon.