Har etterlyst lågare fartsgrense lenge. No er det på plass

– Dette er flott! No er det tryggare for mjuke trafikantar å ferdast her.