No får alle her same adressenamn - det reagerer Jan på

Alle i Naustedalen skal få same adressenamn. Jan Herstad meiner det blir heilt feil og skal klage til kommunen.