Anders (32) meiner det ikkje er forsvarleg å fiske i Nausta. Opp til kvar enkelt, svarar leiaren i elveeigarlaget

Leiaren av Nausta elveeigarlag, Eiliv Erdal, har i likskap med Anders Neteland innført privat fiskestopp på grunn av dei dårlege fiskeforholda. Likevel vil ikkje styret legge seg bort i kva dei andre fiskarane gjer.