Tente mindre pengar med nytt bygg. – Verdt det! Vi har fått det mykje betre

Halvanna år i nytt og stort lokale har gitt Maler Rune Skilbrei AS meir omsetnad, men også høgare kostnader.