Den som har noko for eller mot Engebøgruva må seie frå no

Nordic Mining sin søknad om driftskonsesjon for Engebøprosjektet er no ute til høyring.