Butikken til Magnar frå «Søsken til evig tid» går med overskot

Etter konkurs i 2017 vart bygdefolket eigarar av Jokeren på Kalland i Naustdal. Året etter gjekk butikken med overskot for første gong sidan oppstarten i 2012.