Søppel frå fiskeoppdrett er funne i fjæra i Naustdal, men ingen veit kven som er ansvarleg

Det er funnen søppel langs fjæra i Gjøringbøvika i Naustdal. Avfallet kjem truleg frå eit tidlegare fiskeoppdrett, men ein veit enno ikkje kvar søppelet kjem frå eller kven som har ansvar for opprydding.