Vedtok avtale med Nordic Mining med 11 mot 9 stemmer

Naustdal kommunestyre har vedteke høyringsuttale til Nordic Rutile sin søknad om driftskonsesjon.