No planlegg dei sikringa mellom Førde og Naustdal

– Naustdalsvegen må sikrast med tunnel forbi det mest utsette skredpartiet, og det må minimum byggast tunnel frå Furevika og nesten fram til Naustdal.