Førdefjorden har skifta farge: – Det seier litt om mengdene som har rasa ned frå fjella

I etterkant av dei store nedbørsmengdene i Jølster har fleire lagt merke til at sediment og skite vatn har flytta seg langt ut i Førdefjorden.