Ser på sjølvstyrt ferje over Førdefjorden

Askvoll og Naustdal kommune samarbeider om å undersøke moglegheitene for ei førarlaus ferje mellom Kvammen og Gryta.