Førde-bedrifta gjekk to mill. i minus første året. – Heilt som forventa

Norse Feedback sitt oppstartsår blei raudt, men det er også heilt etter forventningane, ifølge dagleg leiar Joachim Vie.