Tove gir seg som miljøkoordinator – desse vil ta over jobben

POPULÆR JOBB: Tove Nedrebø har tidlegare jobba som miljøkoordinator ved Mo og Øyrane vgs. No er jobben hennar blitt ledig og 21 ønskjer seg den. 

POPULÆR JOBB: Tove Nedrebø har tidlegare jobba som miljøkoordinator ved Mo og Øyrane vgs. No er jobben hennar blitt ledig og 21 ønskjer seg den.  Foto:

DEL

21 personar har søkt den faste stillinga som miljøkoordinator ved Mo og Øyrane vidaregåande skule. To av søkjarane har bede om at namnet deira ikkje blir offentleggjort. Dette er to kvinner.

25. november gjekk søknadsfristen ut for jobben, der oppgåvene er å lage eit godt miljø for elevane.

Tove Nedrebø har tidlegare hatt denne stillinga. Ho har hatt permisjon frå stillinga for å jobbe som utekontakt i Førde kommune. No som denne stillinga er blitt gjort permanent og Nedrebø held fram her, er hennar gamle jobb blitt ledig.

Liv Jorunn Sellevold har fungert som miljøkoordinator fram til no.

Desse har søkt stillinga som miljøkoordinatorNavn Adresse Stilling

Anne Margrethe Frimannslund

Førde

Medisinskfagleg rådgjevar, Helse Førde

Anette Vågene Shanks

Naustdal

Miljøterapeut i Helse Førde

Anne-Line Korsbakken

Naustdal

Programrådgiver Førde Norsksenter

Beate Kristin Veiesund

Førde

Miljøterapeut, Bu og avlastningtenesta i Førde kommune

Hanne Kjørvik Skei Hjelpepleiar

Guro Langvatn Grønfur

Naustdal

Miljøterapeut, Helse Førde

Jade Camilla Stubseid Horstad

Førde

Miljøterapeut, Gaular kommune

John Dag Wiger

Førde

Birgitte Solheim Steinset

Eikefjord

Pedagogisk leiar

Laila Johanne Hage

Haukedalen

Dagleg leiar, Pensjonistforbundet sogn og fjordane

Karianne Løveng

Os

Politisk møtesekretær, Os kommune

Linda Angvik

Naustdal

Barnevernpedagog, Naustdal kommune

Magnhild Runde

FørdeLektor Karstad skule

Liv Jorunn Sellevold

Førde

Miljøkoordinator, Mo og Øyrane vgs.

Marianne TonningFørdeNav Førde

Margrethe Myren

HaukedalenBufetat

Stian Fauske Viken

FørdeLærarvikar/assistent i Førde kommune

Nicolas Acevedo Romero

HafrsfjordVernepleiar Helse Stavanger
Miriam Drage Førde Trafikklærar

To kvinnlege søkjarar har bede om å få namnet sitt unntatt offentlegheit.


Artikkeltags