Thomas og broren nær dobla omsetnaden på varmepumper. Har satsa hardt på reklame og jungeltelegrafen

Thomas og Robert Grepstad meiner nøkkelen er å gjere seg synlege. I fjor omsette brørne for 6,3 millionar.