Tener pengar i Loen, krav om tvangssal i Gudbrandsdalen

Grov-familien tener gode pengar på gondolbane og hotelldrift i Loen, men i Gudbrandsdalen er hotellet deira truga av tvangssal.