Då lisenskontrolløren kom på døra, valde Jens Andreas å plombere TV-en

Fleire vel å plombere TV-ane sine for å sleppe å betale lisens. No blir det jobba med nye reglar for innkrevinga.