50 av 70 bakeritilsette sit heime og mottar løn

NORDHORDLAND: Over 70 tilsette ventar på å få vite kva som skjer med Goman Rognaldsen Bakeri.