Roboten Thorvald kan ta seg av slåtten på garden

Av

Eit forskingsprosjekt har som mål å robotifisere grashaustinga i landbruket og dessutan kunne slå graset 4-6 gonger i året.