Uvêret raserte Sunnfjord Næringspark – kommunen må betale

Kommunen må sjølv ta rekninga på ein halv million kroner.